WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE PADDENSTOELENWERKGROEP-WESTHOEK   

                                                          LOGO PWW2 groen

 De Paddenstoelenwerkgroep Westhoek(PWW) is als zelfstandige natuurgroep opgericht in 1997.

 De PWW heeft als doel de belangstelling voor én de beoefening van de mycologie te bevorderen

 in zijn werkingsgebied de Westhoek.

 Zij wil ook bijdragen tot het behoud en de bescherming van de boeiende paddenstoelenflora

 in de Westhoek.

 Kandidaat- leden kunnen vrij deelnemen aan activiteiten.

 Als lid van de PWW:

 * Kan je deelnemen aan alle excursies.

 * Kan je deelnemen aan de jaarlijkse vergadering en aan alle Mush-Room activiteiten.

 * Ontvang je digitaal ons driemaandelijks tijdschrift"De Aardster" met verslagen van de

   activiteiten, alsook mycologische artikels en berichten.

 * Kan je artikels of berichten laten publiceren in "De Aardster".

 * Kan je hulp vragen bij het determineren, zowel macro-als microscopisch.

   Dit geldt voor zowel beginners als gevorderden.

 *Je maakt het mogelijk dat er educatief materiaal wordt aangekocht.

 *Onderstreep je mee dat je het belangrijk vindt dat de studie van de biodiversiteit

  en de ecologie van zwammen zijn plaats heeft in het groter geheel van natuurbehoud.

 

Alle waarnemingen van zwammen en slijmzwammen worden jaarlijks opgestuurd naar Funbel,

Fungi van België, databank.

 

Je wordt lid door overschrijving van 8 euro op het IBAN-nummer BE50 4745 2176 1118 met bankcode

BIC: KREDBEBB van de Paddenstoelenwerkgroep-westhoek te Veurne.

Maak gebruik van het contactformulier(lidmaatschap) op onze website.